A1 mått – storlek på papper

Storlek på papper A1 i mm.

A1 mått: 594×841 mm