A2 mått – storlek på papper

Storlek på papper A2 i mm.

A2 mått: 420×594 mm