A9 mått – storlek på papper

Storlek på papper A9 i mm.

A9 mått: 37×52 mm