A2 mått – storlek på papper

Storlek på papper A2 i mm.

Mått på stående A2 = 420×594 mm

Mått på liggande A2 = 594×420 mm