A7 mått – storlek på papper

Storlek på papper A7 i mm.

A7 mått: 74×105 mm