A10 mått – storlek på papper

Storlek på papper A10 i mm.

A10 mått: 26×37 mm