Här hittar du storlekar på alla papper.
De vanligaste pappersformaten i Sverige är A och C-formaten.

Se alla mått för A-serien, B-serien, C-serien, E-serien, Kuvert, storlekar på visitkort, flyers och broschyrer.

Om Svenska pappersformat

I Sverige är det vanligt att använda A-formatet, som är en serie av pappersstorlekar baserade på det internationella ISO 216-standarden. De mest använda storlekarna i A-formatet är A4, A5 och A6.

A4-formatet är den vanligaste storleken i Sverige och används ofta för skrivmaskiner, skrivare och fotokopierare. Detta format är 210 x 297 millimeter.

A5-formatet används oftast för anteckningar och anteckningsböcker, och är halva storleken på A4. A5-formatet är 148 x 210 millimeter.

A6-formatet är en mindre storlek som ofta används för visitkort och inbjudningskort. A6-formatet är 105 x 148 millimeter.

Det finns också B-formatet, som är en annan serie av pappersstorlekar baserade på ISO 216-standarden. B-formatet används mindre ofta i Sverige jämfört med A-formatet, men det är fortfarande vanligt för vissa professionella användningsområden, till exempel för tryckta broschyrer och kataloger.

I allmänhet är pappersformat en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller att välja rätt papper för en specifik användning, eftersom det påverkar hur mycket text och bilder som kan få plats på en sida.

  • Storlek på papper A4: 210×297 mm – Vanligt block

Övriga pappersformat

C används till kuvert vilket innebär att ett C4 är något större än ett A4 så att man lätt kan få plats med ett A4-papper i ett C4-kuvert.

Ofta har man dock C5-kuvert till ett vikt A4. Viker du A4 två gånger passar det i C6-kuvert osv.

Storlek på kuvert C5 - 162×229 mm

Storlek på kuvert C5: 162×229 mm – Mellanstort kuvert

Läs också om storlekar och tjocklek