A8 mått – storlek på papper

Storlek på papper A8 i mm.

A8 mått: 52×74 mm