A6 mått – storlek på papper

Storlek på papper A6 i mm.

A6 mått: 105×148 mm