Storlek på broschyrer

En broschyr är en trycksak bestående av åtta eller fler sidor. En broschyr binds ihop genom ryggklammer eller limbindning. Broschyrer innehåller ofta reklam, produktinformation eller liknande.

Vanligast är att man trycker broschyrer med informativt innehåll typ manualer eller bruksanvisningar, produktinformation, presentationer, årsredovisning, kundtidning m.m.

Inom den grafiska branschen skiljer man mellan produkttyperna broschyr och folder. Foldern ett tryckark som tryckts på båda sidor och vikts till 4, 6 eller 8 sidor (eller mer).

Ett vanligt format för en broschyr är i storlek:

  • A4: 210×297 mm (vanligt kollegieblock)
  • A5: 148×210 mm